Psykoterapi 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling som lär människor att identifiera vilka tankar, känslor och beteenden som leder till att psykiska problem uppstår samt lär ut verktyg och strategier för att hantera dessa för att förbättra ditt mående och ge ökad funktionsnivå och livskvalité. När vi utsätts för negativa livshändelser och/eller situationer kan vi utveckla strategier som istället för att vara hjälpsamma, leder till ökat lidande och att symptom kvarstår eller till och med förvärras med tiden snarare än att lindras. Genom KBT identifieras uppkomst och vidmakthållandet av dina problem som under behandlingsarbetet utmanas och du får lära dig mer hjälpsamma och ändamålsenliga sätt att hantera dina svårigheter. Mellan sessionerna får du ofta med dig hemuppgifter att träna på i verkliga livet som vi följer upp regelbundet för att säkerställa att terapin leder till önskvärt utfall utifrån just dina önskemål och behov.  


Problemområden

 • Oro / ångestproblematik / Generaliserat ångesttillstånd (GAD)

 • Panikångest

 • Fobier

 • Tvångsproblematik (OCD)

 • Krisreaktioner /Trauma / PTSD

 • Neuropsykiatrisk problematik (ADHD/ADD/AST)

 • Övervikt / Fetma

 • Ätstörningsproblematik (Anorexi, Bulimia, Ätstörning UNS)

 • Relationsproblem / Sexuella svårigheter / dysfunktioner

 • Depression

 • Bipolära syndrom

 • Stress och utmattningstillstånd

 • Sömnsvårigheter / -störning

 • Beroendeproblematik

 • Personlighetssyndrom

 • Självskadebeteenden

 • Våldsamma beteenden / våldsutsatthet

 • Suicidprevention 
 • Föräldrarutbildning 
 • Anhörigstöd 

KBT-metoder 

 • Minfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT)
 • Traumafokuserad KBT (TF-KBT)
 • Prolonged Exposure (PE)
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT)
 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)
 • Compassionfokuserade terapi (CFT)
 • Schematerapi (ST)
 • Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Att gå i psykoterapi hos mig

Som erfaren och engagerad psykoterapeut är mitt främsta mål att stödja dig på din resa mot en mer balanserad och tillfredsställande livsstil. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med en rad olika problemområden inom olika vårdnivåer. Som terapeut jobbar jag med att skapa en god allians till mina klienter som bygger på tillit, trygghet och värme. Som terapeut anser jag att det är viktigt att vara flexibel och lyhörd utifrån mina klienters önskemål, behov och personlighet samt att kunna erbjuda psykoterapi utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Jag kvalitetssäkrar mitt psykoterapeutiska behandlingsarbete med regelbunden handledning för att erbjuda den bästa tänkbara psykoterapin till mina klienter.


Hur går det till?

Alla besök inleds med en bedömning och analys av dina upplevda svårigheter och problemområden. Vi kartlägger uppkomst och vidmakthållande faktorer. Därefter utformas en behandlingsplan som skräddarsys utifrån just dina behov. Inför varje session har jag utformat en planering med punkter som jag tror är hjälpsamma att vi jobbar med under sessionen. Genom att arbeta utifrån en tydlig agenda blir sessionerna strukturerade och vi håller fokus på det som är viktigt i enlighet med dina önskemål och behov. Kontinuerligt under behandlingens gång görs utvärderingar av behandlingen för att säkerställa att behandlingen rör sig i riktning mot dina uppsatta mål. När behandlingen avslutas utformas en vidmakthållande plan för ditt fortsatta arbete när terapin avslutas för att du ska vidmakthålla de framsteg du gjort under terapin. 


Funderar du på om terapi kan vara hjälpsamt för dig? Tveka inte på att höra av dig.                    Att börja i terapi kan vara en betydande steg mot välbefinnande och personlig utveckling. Tveka inte på att ta kontakt så kan vi förutsättningslöst prata om hur terapi eventuellt skulle kunna vara hjälpsamt för dig för att ta ett första steg mot att förbättra din hälsa och välmående.