UTVECKLINGSPSYKOLOGI FÖR FÖRETAG                LEDARSKAPSUTVECKLING/WORKSHOPS/KONFLIKTHANTERING/FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där välmående är en prioritet för ett hälsosamt och produktivt arbetsliv. 

Utvecklingspsykologiska tjänster till företag och organisationer som önskar att främja hälsa & välmående på arbetsplatsen för att öka engagemang och produktivitet. Kanske står ni inför utmaningar som utgör ett hinder för er att samarbeta, producera, utvecklas och att uppnå er fulla potential tillsammans? Vare sig det gäller team- eller grupputveckling eller individuell utveckling, så är ni välkomna att höra av er för ett förutsättningslöst samtal om hur jag kan stödja er på er resa mot framgång. 

Vanliga problemområden: 

  • Kommunikationsproblem
  • Tillitssvårigheter 
  • Otydliga arbetsroller och ansvarsområden
  • Motstridiga mål och olika agendor 
  • Konflikter / spänningar 
  • Stress och arbetsrelaterad ohälsa

All utveckling handlar om att göra beteendeförändringar för att tillsammans uppnå ett gemensamt mål. Genom att investera i er arbetsgrupp och medarbetares hälsa och välmående på arbetsplatsen så tar ni ett första steg mot en välmående organisation. Forskningen visar att välmående medarbetare leder till bland annat:

  • Ökad produktivitet: Friska och mentalt välmående anställda är mer engagerade och produktiva.
  • Minskad frånvaro: Medarbetare som trivs och mår bra på arbetet har minskad sjukfrånvaro. 
  • Förbättrad arbetsmiljö: Skapa en stödjande och hälsosam arbetsmiljö där era anställda trivs och stannar kvar på arbetsplatsen.