PSYKOLOGISKA      VERKTYGSLÅDAN


Psykologisk kunskap och verktyg kan skapa insikter och fördjupad förståelse för egna eller andras problem och värdefulla insikter i hur problem uppstår och vidmakthålls genom olika beteenden. Här nedan kan då få tips på vad du själv kan göra, här och nu, för att ta ett första steg mot förändring. 


Filmerna är framtagna i samarbete med Praktikertjänst AB


Psykologiska förklaringsmodeller

Följ mig gärna i mina sociala kanaler för att regelbundet ta emot psykologiska tips, hanteringsstrategier, förklaringsmodeller och verktyg för att hantera olika psykiska svårigheter.  Genom att sprida psykologisk kunskap hoppas jag kunna bidra till att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och främja empati, förståelse & bidra till hälsa.  


DEPRESSION

Att känna sig ledsen, trött och nedstämd är en normal del av livet. Ofta hänger det samman med livsomständigheter som vi har svårt att anpassa oss till. För en del går nedstämdheten över efter en tid, för andra blir symptom och problem värre med tiden och utgör ett stort hinder för dem att fungera, vilket innebär att personen drabbats av en depression.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk behandling med starkt forskningsstöd som är effektiv för att bryta depressionsspiralen 


Oro

Oro är en naturlig del av livet och är något som alla människor gör, mer eller mindre. När oron blir överdriven kan den påverka vår vardag och vårat välmående vilket kan resultera i långvariga påfrestningar och ett begränsat livsutrymme. 

Under den psykologiska behandlingen utifrån KBT erbjuds konkreta verktyg för att hantera och minska oro genom arbete med orostankar,  känslor och beteenden.